Kategorie blogów

Kategorie blogów

Lockout Tagout

Program blokowania i znakowania LOTO (ang. Lockout/Tagout) to zestaw określonych procedur bezpieczeństwa polegających na odłączeniu od urządzenia źródła energii na okres prowadzenia prac konserwacyjno-naprawczych. Celem programu LOTO jest ochrona pracowników przed zagrożeniami powodowanymi przez maszyny podłączone do źródła energii lub prąd elektryczny.

Filtry aktywne

System LOTO – najważniejsze informacje

Program Lockout/Tagout (System LOTO) ma zapewnić pracownika, że maszyny są na pewno wyłączone i nie mogą być ponownie włączone przed zakończeniem prac konserwacyjnych lub naprawczych. Aby system Lockout/Tagout spełnił swoje zadanie, należy uwzględnić kilka elementów takich jak:

  1. Blokady (Lockouts): Urządzenia fizyczne, które blokują mechanizmy kontrolne maszyn, takie jak kłódki bezpieczeństwa, linkowe blokady zabezpieczające, blokady zaworów, przewodów gazowych i pneumatycznych, wyłączniki, zawory czy przyciski, uniemożliwiające ich uruchomienie.
  2. Znakowania (Tagouts): Etykiety ostrzegawcze lub znaczniki, które są dołączane do blokad, informujące o tym, że maszyna jest wyłączona i nie może być używana.
  3. Procedury Bezpieczeństwa: Zestaw pisemnych procedur określających, kiedy i jak stosować blokady i znakowania, w tym instrukcje dotyczące zdejmowania blokad.
  4. Szkolenia: Programy edukacyjne dla pracowników, uczące ich, jak bezpiecznie stosować procedury LOTO.

Program blokowania LOTO jest wykorzystywany przez szeroką gamę branż, w tym przemysł energetyczny, produkcyjny, budowlany i wiele innych, gdzie pracownicy są narażeni na ryzyko związane z niekontrolowanym uwolnieniem energii. Korzystają z niego zarówno technicy serwisowi, inżynierowie, jak i pracownicy konserwacji, aby zapewnić bezpieczne środowisko pracy podczas przeprowadzania napraw, konserwacji czy inspekcji. Drukarki etykiet to sklep, w którym znaleźć można elementy systemu LOTO i dopasować je potrzeb firmy.

Zalety systemu LOTO

Dzięki zapewnieniu, że maszyny są bezpiecznie wyłączone i oznakowane, pracownicy mogą wykonywać swoją pracę, mając pewność, że są chronieni przed potencjalnymi zagrożeniami. Elementy Lockout/Tagout w naszym sklepie podzielone są na łatwe w nawigacji kategorie. Dzięki temu każdy znajdzie niezbędną część. Z kolei dostęp do systemu Lockout/Tagout online ułatwia dokonanie zakupów i pozwala szybko wejść w posiadanie brakujących elementów. Do największych zalet stosowania systemu Lockout/Tagout poza atrakcyjną ceną należą:

  • Zwiększenie bezpieczeństwa: System redukuje ryzyko wypadków i obrażeń związanych z niespodziewanym uruchomieniem maszyn.
  • Zgodność z przepisami: Pomaga w spełnieniu wymogów prawnych i norm bezpieczeństwa.
  • Zapobieganie uszkodzeniom sprzętu: Chroni maszyny przed potencjalnymi uszkodzeniami wynikającymi z niewłaściwej obsługi.

Wdrożenie systemu LOTO w miejscu pracy jest kluczowym elementem strategii zarządzania bezpieczeństwem, który chroni pracowników. Zapraszamy do zapoznania się z asortymentem sklepu już dziś! Sprawdź: drukarki do etykiet.