Kategorie blogów

Kategorie blogów

Lockout Tagout

Program blokowania i znakowania LOTO (ang. Lockout/Tagout) to zestaw określonych procedur
bezpieczeństwa polegających na odłączeniu od urządzenia źródła energii na okres prowadzenia
prac konserwacyjno-naprawczych. Celem programu LOTO jest ochrona pracowników przed
zagrożeniami powodowanymi przez maszyny podłączone do źródła energii lub prąd elektryczny.

Filtry aktywne